N4


Recorregut de recerca geològica per la comarca de l´Alt Maestrat: des de Vilafranca Del Cid cap a Ares del Maestrat i a Benassal

Josep Maria Mata Perelló, Joaquim Sanz Balague, Jaume Vilaltella

Resum


Itinerari realitzat el dia 8 de desembre del 2014. Aquest itinerari es desenvoluparà íntegrament per una de les unitats geològiques que constitueixen el País Valencià: concretament per la que ocupa la major part de la seva superfície, per la Serralada Ibèrica (i dintre d´aquesta pels sectors denominats Muntanyam de Castelló, d´acord amb el treball de RIBA et altri (1976); i també d´acord amb el treball de GUIMERÀ et altri (1992).

En tot cas, aquesta zona per on discorrerà el recorregut de l´itinerari es situa dintre de la denominada Zona d’Enllaç entre les alineacions clarament ibèriques predominants (de rumbs NW-SE o WNW-ESE), amb les molt freqüents interferències “catalanes” de direccions NNE-SSW i NE-SW, perpendiculars amb les anteriors.  Aquest conjunt, es troba constituït majoritàriament per relleus mesozoics (fonamentalment del Cretàcic i del Juràssic), de naturalesa calcària, com succeeix al proper cim del Penyagolosa l´indret considerat com al més alt del País Valencià, tot i que el Calderó (al Racó d’Ademús, fronterer amb l´Aragó, uns 50 m més alt). Així, en aquest recorregut, entre Vilafranca del Cid, Ares del Maestrat, Benassal, la Torre d´En Besora i Culla, predominen els sediments materials carbonatats del Mesozoics (repartint-se segons els llocs entre el Juràssic i el Cretàcic). Ocasionalment, també trobarem sediments triàsic (amb nivells de guixos i argiles).


Paraules clau


Patrimoni geològic i miner; Sistema ibèric; País ValenciàDOI: http://dx.doi.org/10.5821/algeps.4.4734

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.