El canvi climàtic a través dels informes de l’IPCC (1990-2014)

Jordi Mazón Bueso

Resumen


Des de que l’any 1990 es va publicar el primer informe del Panell Intergovernamental
del Canvi Climàtic (en anglès IPCC) quatre més han aparegut (els anys 1995, 2001, 2007
i 2014), els quals ens donen una visió de l’evolució en l’estat del coneixement sobre el
canvi climàtic en les diferents etapes d’aquest període 1990-2014. A partir del contingut
científic i de les conclusions més destacables recollides en aquests cinc informes, s’ha
analitzat l’evolució del coneixement sobre el canvi climàtic, les polítiques i mesures
proposades per a combatre’l. En poc més de 20 anys s’ha passat d’una exhaustiva
descripció de les bases científiques de l’efecte hivernacle i del canvi climàtic en què
es basava l’informe del 1990, amb moltes incerteses i en el què era científicament
difícil atribuir a l’ésser humà com a unic responsable d’aquest canvi de clima, al darrer
informe del 2014, el qual qualifica d’extremament probable amb un 95% de certesa de
que l’escalfaent del planeta és d’origen antròpic, el qual pot esdevenir irreversible si no
s’actua de forma urgent en la reducció de les emissions.DOI: http://dx.doi.org/10.5821/sostenible.v0i16.4897


Càtedra UNESCO de Sostenibilidad | Sostenible?

ISSN-1988-0928
Edifici "L'Escola Industrial de Terrassa"
C/Colom, 1
08222 Terrassa
España