Una proposta de model de justícia climàtica per càpita

Olga Alcaraz Sendra, Josep Antequera, Pablo Buenestado Caballero, Josep Xercavins, Beatriz Escribano Rodríguez de Robles, Albert Turon Florenza

Resumen


Aquest treball s’identifica com una proposta quantificada, basada en un criteri de justícia
climàtica per càpita, de distribució entre els diferents parts-països de la anomenada
Convenció Marc de les Nacions Unides pel Canvi Climàtic. L’objectiu és la mitigació
d’emissions de gasos d’efecte hivernacle corresponent a l’escenari que compleix el requisit
per tal que la temperatura de la superfície de la Terra no sigui superior de 2ºC respecte a la
època preindustrial segons l’últim informe d’avaluació del Panel Intergovernamental sobre
el Canvi Climàtic.
El principal resultat del nostre Model de Justícia Climàtica per càpita és la determinació
quantificada de les emissions futures de cadascú dels parts-països. Aquests camins es
construeixen amb criteris diferenciats per al conjunt de països que des d’ara i fins al 2025,
encara estarien en disposició d’augmentar les seves emissions de CO2; i per al conjunt
format pels països que haurien d’implementar polítiques per tal de reduir les seves
emissions de forma immediata.DOI: http://dx.doi.org/10.5821/sostenible.v0i16.4898


Càtedra UNESCO de Sostenibilidad | Sostenible?

ISSN-1988-0928
Edifici "L'Escola Industrial de Terrassa"
C/Colom, 1
08222 Terrassa
España