Contacto

Universitat Politècnica de Catalunya

Departament de Projectes Arquitectònics

Av. Diagonal, 649, 5a Planta

08028 Barcelona

Contacto principal

Josep Muntañola

Contacto de soporte

Fran Máñez