Editorial Palimpsesto 09. Memoria e Invención

Palimpsesto Palimpsesto

Resumen


Editorial Palimpsesto 09. Memoria e Invención

Palabras clave


arquitectura; palimpsesto; editorialDOI: http://dx.doi.org/10.5821/palimpsesto.09.2808