Contactar con la revista

Dirección postal

Càtedra UNESCO de Sostenibilidad. Universitat Politècnica de Catalunya
Edifici "L'Escola Industrial de Terrassa"
C/Colom, 1
08222 Terrassa
España

Contacto principal

Brent Villanueva
Càtedra UNESCO de Sostenibilidad. Universitat Politècnica de Catalunya
Càtedra UNESCO de Sostenibilidad. Universitat Politècnica de Catalunya
Edifici "L'Escola Industrial de Terrassa"
C/Colom, 1
08222 Terrassa
España
Correo electrónico: catunesco@catunesco.upc.edu

Contacto de asistencia

Fran Máñez
Correo electrónico: fran.upc@gmail.com
Càtedra UNESCO de Sostenibilidad | Revista Internacional STH

ISSN-1988-0928
Edifici "L'Escola Industrial de Terrassa"
C/Colom, 1
08222 Terrassa
España