Física aplicada a l'ensenyament de l'arquitectura

Jaime Roset Calzada

Resumen


L'objectiu de la tesi doctoral (Roset,2006) era descobrir els millors sistemes, procediments i continguts del que hauria d'ésser l'ensenyament de la física en la carrera de arquitectura. Hem fet la hipòtesi de que millorant la relació entre els llenguatges “matemàtic” i “gràfic”, com propis actualment de la física i de l'arquitectura, podrem millorar les dues disciplines. Hem desenvolupat la hipòtesi treballant sobre COM explicarem els conceptes de física als futurs arquitectes i fixant QUINS conceptes explicarem. A continuació, hem inventat un llenguatge gràfic per a representar els conceptes tant físics com arquitectònics així com les relacions entre ells. Després, hem proposat una manera concreta de fer aquestes explicacions tant per una assignatura com per un capítol concret de la mateixa. L'exemple totalment desenvolupat amb el capítol de Confort Tèrmic de l'assignatura Física de Medi Ambient a l'Arquitectura amb els tests realitzats a 29 estudiants durant la seva impartició ha permès confirmar la hipòtesi del treball i extreure unes altres conclusions inicialment no previstes.DOI: http://dx.doi.org/10.5821/ace.v1i2.2346