Alonso Montolío, Carlos, Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona Universitat Politècnica de Catalunya, Spain