Sales i Favà, Joan, Centre d'Estudis Demogràfics, Spain