Noves estratègies per a un raonament crític sobre la ciutat

Autores/as

  • Jordi Franquesa Sànchez

DOI:

https://doi.org/10.5821/jida.2013.5010

Resumen

La intervenció sobre els entorns urbans i sobre la ciutat en termes generals requereix, a més de disposar d'una específica capacitat de lectura i comprensió de la mateixa, l'habilitat per trobar la resposta adequada que implica, necessàriament, una interpretació subjectiva i una aportació personal de l'arquitecte en el disseny urbà. Aquest escrit pretén mostrar una efectiva estratègia docent, l'e-portafoli, per poder garantir que l'alumne obté les competències específiques i també les transversals necessàries per a poder abordar un projecte urbà amb un suficient background instrumental i cognitiu davant la complexitat urbana que ha d'afrontar.

Número

Sección

COMUNICACIONES