Descobrint i transformant un àmbit proper: un arbre i un recer

Autores/as

  • Jose Maria Toldrà Domingo
  • Jaume Farreny Morancho
  • Daniel Lorenzo Almeida
  • Francisco Cifuentes Utrero
  • Roger Miralles Jori

DOI:

https://doi.org/10.5821/jida.2014.5022

Resumen

Presentem la nostra experiència al primer curs de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Reus de la Universitat Rovira i Virgili, durant el qual introduïm als alumnes en el dibuix i els projectes arquitectònics a través d’un exercici en el que han de registrar gràficament una realitat, proposar una transformació i materialitzar-la. L’estructura del curs obliga a l’alumne a estar en contacte amb la realitat a escala 1:1 de forma progressiva: des de l’estudi d’una parcel·la de l’àmbit d’actuació general (els jardins del deganat de la Facultat d’Econòmiques), passant per l’arbre on recolzarà la seva proposta, per arribar, finalment, al recer que ha de projectar i construir. L’abstracció d’aquesta realitat s’ha de traslladar al paper a una mida menor, assimilant les tècniques de la representació arquitectònica i, al mateix temps, començant a articular un llenguatge gràfic propi, adequat a la seva mirada i els seus interessos de treball.

Número

Sección

COMUNICACIONES