Els plans d’estudis d’Arquitectura. De la Bauhaus a les Noves Bauhaus. De Weimar a Ulm

Eva Jiménez Gómez, Xavier Llobet i Ribeiro

Resumen


Existeix una línia de temps dins del camp de la docència que va de la Bauhaus a les Noves Bauhaus, i que podria ser útil per a fer un mapa de la docència d’Arquitectura en els temps moderns. A través dels diferents plans d’estudi intentarem extreure la idea bàsica de cadascuna de les successives Bauhaus, analitzant les seves diferències i similituds. Aquest article fa servir la metodologia comparativa, on es dóna més importància als aspectes visuals i simbòlics dels diferents programes que a la particularitat dels tallers. Totes aquestes escoles vinculades a la Bauhaus ja han desaparegut, o han estat transformades. Però han estat fonamentals a l’hora de definir les carreres d’arquitectura i disseny contemporànies. Tots aquests programes centrats en els tallers continuen sent l’essència de l’aprenentatge a les nostres escoles, on canvien els continguts al pas que ho fa la societat, però no la metodologia.
DOI: http://dx.doi.org/10.5821/jida.2017.5248